Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων συμμετεχόντων στην υπ'αριθμ. 12402/19.12.2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  • 1
  • Συντάχθηκε 22-02-2012 13:02 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των συμμετεχόντων στην υπ'αριθμ. 12402/19.12.2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε επιστημονικό προσωπικό για τις ανάγκες του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, «ΕΥΑΓΟΡΑΣ - Υπερυπολογιστής με αναδιατασσόμενη λογική για βιολογικά οικολογικά και ιατρικά δεδομένα με αλγόριθμους», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012