Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΕΥΑΓΟΡΑΣ-Πρόσκληση υποβολής πρότασης σύναψης έως 3 συμβάσεων έργου, λήξη προθεσμίας 19.03.2012

  • 1
  • Συντάχθηκε 02-03-2012 13:36 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: 05-03-2012 10:23

    Πρόσκληση υποβολής πρότασης σύναψης έως 3 συμβάσεων έργου στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, έργο "ΕΥΑΓΟΡΑΣ - Υπερυπολογιστής με αναδιατασσόμενη λογική για βιολογικά οικολογικά και ιατρικά δεδομένα με αλγόριθμους", που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, λήξη προθεσμίας υποβολή προτάσεων Δευτέρα 19.03.2012.

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012