Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη θέσεως με το ΠΔ 407/80 για το ΚΕΓΕΠ

  • 1
  • Συντάχθηκε 08-03-2012 12:50 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Παρακάτω ακολουθεί προκήρυξη θέσεως σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 για το ΚΕΓΕΠ του Ιδρύματος.

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012