Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφ/ντος για 1 Μηχ. Περ/ντος ή Χημικό Μηχανικό στο έργο REMESEP, τέλος προθεσμίας 02/04/2012, 14:00

  • 1
  • Συντάχθηκε 16-03-2012 13:05 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια του έργου «REMESEP - Απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταρακτών από το νερό με συστήματα διαχωρισμού μεμβρανών» στα πλαίσια του προγράμματος ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2010-2011 που χρηματοδοτεί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ενός (1) Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού για Περίοδο 1 έτους. Ποσό : 3.000 ευρώ συμ/νου του Φ.Π.Α

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012