Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση για 1 Μηχ. Παρ. & Διοίκησης, για 1 μήνα, παράταση λήξης προθεσμίας έως 18.04.2012 (αρχική λήξη προθεσμίας 12-04-2012).

Πρόσκληση για 1 Μηχ. Παρ. & Διοίκησης, για 1 μήνα, παράταση λήξης προθεσμίας έως 18.04.2012 (αρχική λήξη προθεσμίας 12-04-2012).

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-03-2012 10:08 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 11-04-2012 12:01

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ενός (1) Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης για 1 μήνα, στα πλαίσια της πράξης 04.72.31.01.01 «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των Συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012