Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Αποτελέσματα της υπ'αριθμ. 1551/6-2-2012 Πρόσκλησης στα πλαίσια του έργου Η-ΠΑΡΚ

  • 1
  • Συντάχθηκε 04-04-2012 13:20 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Πρακτικό αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων στα πλαίσια του Έργου Η-ΠΑΡΚ με τίτλο «Αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής στην πληρωμή χρήσης και διαχείριση δημόσιων Παρκινγκ» Κωδικός 80177, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα - Κύπρος" 2007-2013, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 1551/6-2-2012 Πρόσκληση.

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012