Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Αποτελέσματα της υπ'αριθμ. 11963/12-12-2011 Ανακοίνωσης για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 1 ΠΕ Μηχανικού Δοίκησης

  • 1
  • Συντάχθηκε 05-04-2012 11:37 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Αποτελέσματα της υπ'αριθμ. 11963/12-12-2011 Ανακοίνωσης για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 1 ΠΕ Μηχανικού Δοίκησης για την κάλυψη παροδικών αναγκών στα πλαίσια της πράξης 04.72.31.01 με «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των Συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012