Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Δημοσίευση προκήρυξης μιας θέσεως ΔΕΠ στο Τμήμα ΜΠΔ του Ιδρύματος

  • 1
  • Συντάχθηκε 10-04-2012 11:47 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Παρακάτω ακολουθεί η προκήρυξη μιας θέσεως ΔΕΠ στη βαμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο " Στοχαστική Βελτιστοποίηση και Εφαρμογές ''.

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012