Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη μίας (1) θέσεως ΔΕΠ Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

  • 1
  • Συντάχθηκε 18-05-2010 10:29 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Παρακάτω ακολουθεί προκήρυξη μίας θέσεως ΔΕΠ στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στις βαθμίδες του Καθηγητή ή Αναπληρωτή και με γνωστικό αντικείμενο « Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας : Ηλεκτρικές Μηχανές, Μεταφορά/Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρικά Δίκτυα ».

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012