Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 5066/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82369. 19-04-2021 08:50 19-04-2021 08:50
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης Κ.Ε. 82259. 16-04-2021 15:42 16-04-2021 15:42
Προκήρυξη και Περίληψη Προκήρυξης μιας (1) νέας θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 16-04-2021 12:12 16-04-2021 12:12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε 82095. 07-04-2021 11:33 07-04-2021 11:33
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για δεκαοκτώ (18) μήνες Κ.Ε 82269. 07-04-2021 09:52 07-04-2021 09:52
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για τρεις (3) μήνες Κ.Ε 82081. 06-04-2021 14:25 06-04-2021 14:25
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για τρεις (3) μήνες Κ.Ε. ΕΛΚΕ 82294. 06-04-2021 12:21 06-04-2021 12:21
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 3186/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82282 06-04-2021 10:46 06-04-2021 10:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έως δύο (2) συμβάσεις έργου με α) υπεύθυνο διαχείρισης και β) ερευνητή Κ.Ε. 82282 06-04-2021 10:09 06-04-2021 10:09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για οκτώ (8) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82155. 05-04-2021 15:35 05-04-2021 15:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για τρεις (3) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 81999. 05-04-2021 14:28 05-04-2021 14:28
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4122/25-02-2021 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε 82262. 05-04-2021 12:55 05-04-2021 12:55
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 3956/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82269. 05-04-2021 12:26 05-04-2021 12:26
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 3928/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81811. 05-04-2021 11:54 05-04-2021 11:54
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 3290/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82231. 05-04-2021 10:16 05-04-2021 10:16
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012