Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Το Πολυτεχνείο Κρήτης κόντρα στην πανελλαδική πτώση των βάσεων

 • 1
 • Συντάχθηκε 28-08-2017 16:55 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των Βάσεων Εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης καλωσορίζει και συγχαίρει τους νέο-εισαχθέντες φοιτητές του Ιδρύματος.

  Παρά τη γενική πτώση που καταγράφηκε φέτος στις βάσεις των περισσοτέρων πολυτεχνικών σχολών της χώρας, αυτές σε όλες τις σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης κινήθηκαν ανοδικά. Η συγκεκριμένη επιτυχία είναι απόρροια του γεγονότος ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης διαρκώς ενδυναμώνει τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας για Μηχανικούς, με υψηλό επίπεδο σπουδών και ισχυρό ερευνητικό έργο σε διεθνές επίπεδο. Αυτό αποδεικνύεται, μέσα από τις διακρίσεις και την Αριστεία, τόσο των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας, όσο και των επιτευγμάτων των αποφοίτων του.

  Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση των (36) τριάντα έξι Α.Ε.Ι. της χώρας, το Πολυτεχνείο Κρήτης διακρίθηκε ως ένα από τα (7) επτά Πανεπιστήμια (σε σύνολο 22 Πανεπιστημίων) που απέσπασε την υψηλότερη δυνατή επίδοση «Άξιο Θετικής Μνείας» ("Worthy of Merit" ), επιβεβαιώνοντας την κορυφαία ποιότητα της εκπαίδευσης, καθώς και το υψηλής στάθμης ερευνητικό έργο που παρέχονται από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα των Χανίων. Αξίζει να καταγραφούν ενδεικτικά δύο από τα σχόλια της Επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων:

  «Το Πολυτεχνείο Κρήτης διαθέτει σύγχρονα προγράμματα σπουδών, βασισμένα σε υψηλά διεθνή πρότυπα. Εφαρμόζει την περιοδική αξιολόγησή τους, ώστε να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις. Προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική αλλά και πρακτική εξάσκηση, με αποτέλεσμα οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του να είναι εξαιρετικές.»

  «Η Έρευνα είναι βασική αποστολή του Πολυτεχνείου Κρήτης και ως αποτέλεσμα το Ίδρυμα παράγει μεγάλο όγκο ερευνητικών αποτελεσμάτων υψηλού επιπέδου. Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα από τα πιο παραγωγικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα στην έρευνα και μπορεί να συγκριθεί θετικά με αντίστοιχα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής.»


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012