Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη εκλογών Πρύτανη και Αντιπρυτάνων στο Πολυτεχνείο Κρήτης - Ορθή επανάληψη

 • 1
 • Συντάχθηκε 12-09-2017 15:49 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τροποποιούμε την προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πολυτεχνείο Κρήτης κατόπιν εγκυκλίου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εστάλη στα Πανεπιστήμια μετά την 31η Αυγούστου, τελική προθεσμία για δημοσίευση της προκήρυξης.

  Η τροποποίηση αφορά την ημερομηνία λήξης της θητείας, η οποία σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπολογίζεται σε ημερολογιακά έτη και θα πρέπει να λήγει την 30η Νοεμβρίου 2021.

  Η ημερομηνία λήξης της θητείας στην αρχική προκήρυξη (31η Αυγούστου 2021) ήταν σύμφωνη με τις προκηρύξεις για ανάδειξη Πρύτανη και στα τρία Πανεπιστήμια που έχουν εκλογές αυτή την περίοδο, καθώς και με μια σειρά προκηρύξεων για ανάδειξη Κοσμητόρων (συμπεριλαμβανομένων όλων των Σχολών του ΑΠΘ και του ΕΜΠ που έχουν εκλογές).


  Καθηγητής Βασίλειος Διγαλάκης
  Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012