Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Υπενθύμιση για Διορθώσεις - Υποβολή σχετικά με τις αιτήσεις σίτισης-στέγασης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 • 1
 • Συντάχθηκε 16-10-2019 16:32 από Miliaki Styliani Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: smiliaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

  Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι κατά το διάστημα από Πέμπτη 17/10/2019 και έως Κυριακή 20/10/2019 θα μπορούν να διορθώσουν την αίτηση για παροχή δωρεάν σίτισης ή και στέγασης που έχουν υποβάλει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τις υποδείξεις που έχουν δεχθεί στο πεδίο ΣΧΟΛΙΑ της αίτησής τους, εφόσον η αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ή ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

  Το ίδιο διάστημα (Πέμπτη 17/10/2019 και έως Κυριακή 20/10/2019) θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι φοιτητές δεν το έπραξαν εντός της προθεσμίας που είχε δοθεί. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης. Για αυτό προσοχή τόσο στην ορθή συμπλήρωση των πεδίων όσο και στη μορφή των δικαιολογητικών. Το ίδιο ισχύει και για όσες αιτήσεις βρίσκονται στο στάδιο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

  Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012