Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων σίτισης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

 • 1
 • Συντάχθηκε 19-11-2019 10:25 από Athenaki Dimitra Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: athenaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ, απόφοιτος προπτυχιακός ΜΠΔ

  Τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών βρίσκονται στα επισυναπτόμενα αρχεία.

  Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, ομαδοποιημένα ανά Σχολή στην οποία φοιτά ο φοιτητής και με αύξουσα σειρά αριθμού πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης που έχει υποβληθεί. 

  Οι φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση θεραπείας- ένσταση, θα πρέπει έως την Παρασκευή 22/11/2019, να αποστείλουν αιτιολογημένο αίτημα στο email της Φοιτητικής Μέριμνας (merimna@isc.tuc.gr), αναφέροντας το Ονοματεπώνυμο, τον Αριθμό Μητρώου Φοιτητή και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου Ηλεκτρονικής Αίτησης (βρίσκεται στο email επιβεβαίωσης που στάλθηκε αυτοματοποιημένα με την επιτυχή υποβολή της αίτησης στο ιδρυματικό email του αιτούντα φοιτητή). 

  Σε περιπτώσεις που η αίτηση απορρίφθηκε λόγω δικαιολογητικών η αίτηση θεραπείας- ένσταση θα συνοδεύεται με αποστολή των δικαιολογητικών σε μορφή pdf.

  Σε περιπτώσεις που η αίτηση απορρίφθηκε λόγω λανθασμένης συμπλήρωσης των πεδίων στην αίτηση θεραπείας- ένσταση θα επισημαίνονται οι διορθώσεις των πεδίων. Συμβουλευτείτε τα σχόλια που βρίσκονται στην αίτηση.

  Υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι αιτούντες μπορούν να δουν τις αιτήσεις που έχουν υποβάλλει από το σύνδεσμο: https://www.tuc.gr/index.php?id=2797

  Από την Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012