Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-06-2020 09:19 από Athenaki Dimitra Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: athenaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ, απόφοιτος προπτυχιακός ΜΠΔ

  Η υποβολή αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ξεκινά την 1η Ιουλίου 2020 και θα διαρκέσει έως τη λήξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

  Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν:

  Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Ιδρύματος που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δεν θα ξεπερνούν το 7ο έτος φοίτησης και δεν προέρχονται από κατάταξη ή δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου.

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ιδρύματος που βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου χρόνου για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (Δ.Μ.Ε.), και δεν είναι ήδη κάτοχοι Δ.Μ.Ε.

  Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Ιδρύματος που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δεν θα ξεπερνούν το 5ο έτος σπουδών και δεν είναι ήδη κάτοχοι Διδακτορικού.

  Πληροφορίες για τις κατηγορίες υποβολής, τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά καθώς και οδηγίες με την μορφή ερωτήσεων απαντήσεων για τη συμπλήρωση της αίτησης βρίσκονται στη σχετική σελίδα αιτήσεων σίτισης/στέγασης.

  Υπενθυμίζουμε ότι η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει εξολοκλήρου στον αιτούντα και καμία παρέμβαση στην αίτηση δεν γίνεται από το αρμόδιο τμήμα. Για το λόγο αυτό, πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησης, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ερωτήσεις-απαντήσεις  που συνάχθηκαν με στόχο τη διευκόλυνσή σας για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης. Όποτε αμφιβάλλετε να προχωρείτε σε προσωρινή αποθήκευση και να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

  Μετά την οριστική υποβολή μην ξεχνάτε να ελέγχετε τακτικά τον λογαριασμό email που διαθέτετε στο Πολυτεχνείο Κρήτης προκειμένου να ενημερώνεστε για την πορεία της αίτησής σας.

  Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

  Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012