Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων σίτισης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-11-2020 11:42 από Athenaki Dimitra Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: athenaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ, απόφοιτος προπτυχιακός ΜΠΔ

  Τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 βρίσκονται στα δύο συνημμένα αρχεία. Το πρώτο αρχείο περιέχει τα αποτελέσματα των αιτήσεων των προπτυχιακών φοιτητών (σε μορφή XLS) και το δεύτερο αρχείο (σε μορφή PDF) περιέχει τα αποτελέσματα των αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών.

  Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται ομαδοποιημένα ανά Σχολή στην οποία φοιτά ο φοιτητής και με αύξουσα σειρά αριθμού πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης που έχει υποβληθεί.

  Οι φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση θεραπείας- ένσταση, θα πρέπει έως την Παρασκευή 27/11/2020, να αποστείλουν αιτιολογημένο αίτημα στο email της Φοιτητικής Μέριμνας (merimna@isc.tuc.gr), αναφέροντας το Ονοματεπώνυμο, τον  Αριθμό Μητρώου Φοιτητή και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου Ηλεκτρονικής Αίτησης (βρίσκεται στο email επιβεβαίωσης που στάλθηκε αυτοματοποιημένα με την επιτυχή υποβολή της αίτησης στο ιδρυματικό email του αιτούντα φοιτητή).

  Σε περιπτώσεις που η αίτηση απορρίφθηκε λόγω δικαιολογητικών η αίτηση θεραπείας- ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται με αποστολή των δικαιολογητικών που ζητήθηκαν και δεν προσκομίστηκαν σε μορφή pdf.

  Από την Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


  Συνημμένα:

  • 2020-TEMP-PROPT.xlsx
   Μεταφορτώσεις: 1972, Μέγεθος: 63 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  • 2020-TEMP-METAPT.pdf
   Μεταφορτώσεις: 1603, Μέγεθος: 53 KB application/pdf
 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012