Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού έργου «Ανακαίνιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη» (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 94700)

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού έργου «Ανακαίνιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη» (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 94700)

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-02-2021 10:13 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματος, με τη συνημμένη απόφασή της που λήφθηκε στην αρ. 549/22-02-2021 συνεδρίαση, όρισε ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού έργου με τίτλο «Ανακαίνιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη» (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 94700), την 11η Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  

   

  Από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας

  Β. Πετρίδου

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012