Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έναρξη μαθημάτων ΠΜΠ 871 «Περιβαλλοντική Τοξικολογία»

 • 1
 • Συντάχθηκε 26-02-2021 12:38 από Gidarakos Evaggelos Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: gidarako<στο>mred.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: ομότιμος ΔΕΠ ΜΗΠΕΡ. Άλλες ιδιότητες: σύνταξη/αποχώρηση ΔΕΠ ΜΗΠΕΡ

  Το μάθημα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σχολής ΜηΠερ ΠΜΠ 871 «Περιβαλλοντική Τοξικολογία» θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 08/03/2021 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom. Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα παρακαλούνται να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα e-class, καθώς τόσο οι πληροφορίες για τη διδασκαλία του μαθήματος, όσο και οι σύνδεσμοι των τηλεδιασκέψεων θα αναρτώνται εκεί.

  Ομ. Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012