Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συμβολαίων συντήρησης εκτυπωτών/φωτοτυπικών μηχανημάτων

 • 1
 • Συντάχθηκε 23-07-2021 14:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για υπηρεσίες συμβολαίων συντήρησης εκτυπωτών/φωτοτυπικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής καθώς και του Γλωσσικού Κέντρου του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως  04.08.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Σοφία Τρακάκη


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 26-07-2021 13:41 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  Επισυνάπτεται ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της ανωτέρω πρόσκλησης.

  Η διόρθωση αφορά στο μοντέλο RICOH του Τμήματος 3 όπου εκ παραδρομής στο κυρίως σώμα της πρόσκλησης αναφέρεται ο αριθμός 8200S αντί του σωστού που είναι 8300S.

   

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012