Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Γενικευμένο τεχνικό πρόβλημα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 4 Μαΐου 2021, υπάρχει γενικευμένο τεχνικό πρόβλημα σε υπολογιστικά συστήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επηρεάζεται μεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και ιδιαίτερα υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση χρηστών (απαιτούν δηλαδή τη σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όλες τις υπηρεσίες που κάνουν χρήση των κωδικών του Μηχανογραφικού Κέντρου. Το προσωπικό της Διεύθυνσης εργάζεται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση των υπηρεσιών και θα σας κρατάμε ενήμερους. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας.


Τελευταία Ενημέρωση: Κυριακή 9 Μαΐου 2021

Ο νέος authentication server είναι λειτουργικός, έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις, και έχει διατεθεί προς ευρεία χρήση. Τα usernames των χρηστών είναι αυτά που γνωρίζει ο καθένας, ωστόσο τα ισχύοντα passwords αυτή τη στιγμή είναι αυτά που είχαν επιλέξει οι χρήστες έως τον Νοέμβριο του 2019. Παρακαλούνται όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας να ενεργήσουν σύμφωνα με τις παρακάτω επιλογές:

 1. Αν δεν έχετε αλλάξει password από το Νοέμβριο του 2019 και μετά ή θυμάστε το password που είχατε το Νοέμβριο του 2019, είστε έτοιμοι και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες που απαιτούν ιδρυματικό authentication, πλην του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 2. Αν είστε φοιτητές που εγγραφήκατε στο Ίδρυμα από τις αρχές του 2020 και μετά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του Μηχανογραφικού Κέντρου (ΜΚ) από αύριο Δευτέρα (όχι σήμερα), καθημερινά από τις 8πμ, διότι εκκρεμεί η επανασύνδεση των λογαριασμών σας στο σύστημα, για να ταυτοποιηθείτε και να σας δοθεί ένα προσωρινό password. Στη συνέχεια, μέσω της σελίδας pwd.tuc.gr, θα επιλέξετε όποιο password προτιμάτε και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες που απαιτούν ιδρυματικό authentication, πλην του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 3. Αν δεν θυμάστε το password που είχατε το Νοέμβριο του 2019, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του Μηχανογραφικού Κέντρου (ΜΚ) για να ταυτοποιηθείτε και να σας δοθεί ένα προσωρινό password. Το προσωπικό του ΜΚ θα είναι στη διάθεσή σας γι' αυτό το σκοπό σήμερα Κυριακή, 7μμ-10μμ, και από αύριο Δευτέρα, καθημερινά από τις 8πμ. Στη συνέχεια, μέσω της σελίδας pwd.tuc.gr, θα επιλέξετε όποιο password προτιμάτε και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες που απαιτούν ιδρυματικό authentication, πλην του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του Μηχανογραφικού Κέντρου (ΜΚ) τηλεφωνικά (2821037400, 2821037571) ή μέσω του Zoom Demo Room.

Σε κάθε περίπτωση, θέλουμε να σημειώσουμε ότι, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, ενδέχεται κατά περιόδους να παρουσιάζονται ολιγόλεπτες διακοπές στην υπηρεσία authentication.

Βάσει των παραπάνω, τα εξ αποστάσεως μαθήματα από αύριο Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 θα διεξαχθούν κανονικά.

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Συνοπτικός διαγωνισμός για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ξενόγλωσσα περιοδικά & on line βάσεις δεδομένων) για το 2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ξενόγλωσσα περιοδικά & on line βάσεις δεδομένων) για το 2021

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-04-2021 15:46 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την (α) ανανέωση ιδρυματικών συνδρομών σε ξενόγλωσσα περιοδικά (έντυπων ή/και ηλεκτρονικών) “ΤΙΤΛΟΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021” και (β) την ανανέωση συνδρομών σε βάσεις δεδομένων “ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021”, για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η υπ’αριθ. 3167/14.4.2021 διακήρυξη.

  Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι δύο τμήματα:

  ΤΜΗΜΑ 1: Ανανέωση ιδρυματικών συνδρομών σε ξενόγλωσσα περιοδικά (έντυπων ή/ και ηλεκτρονικών), για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2021.

  Προϋπολογισμός:  7.169,81 € πλέον ΦΠΑ 430,19 €. Συνολικός προϋπολογισμός ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: 7600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  ΤΜΗΜΑ 2: Ανανέωση συνδρομών σε βάσεις δεδομένων, για τις ανάγκες της  Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2021.

  Προϋπολογισμός:  8.453,55 € πλέον ΦΠΑ 2.028,85 €. Συνολικός προϋπολογισμός ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: 10.482,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Συνολικός Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 18.082,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο του διαγωνισμού (τμήμα 1 και τμήμα 2) ή για ένα από τα δύο τμήματα.

  Η κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να γίνει σε έναν ή σε δύο αναδόχους.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τη Δευτέρα 26.4.2021 και ώρα 9:30 π.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (κτίριο Ε5) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 26.4.2021 και ώρα 10:00 π.μ στα Γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, Χανιά.

  Επισυνάπτονται: (α) η υπ΄αριθμ 3166/14.4.2021 προκήρυξη, (β) η υπ΄αριθμ 3167/14.4.2021 διακήρυξη, (γ) το παράρτημα Α' ''Τεχνικές Προδιαγραφές του Τμήματος 1 και 2 σε επεξεργάσιμη μορφή (word), (δ) το παράρτημα Β' "Υπόδειγμα ΤΕΥΔ" σε επεξεργάσιμη μορφή (word), (ε) το παράρτημα Γ’ ‘’Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για το Τμήμα 1 και Τμήμα 2 σε επεξεργάσιμη μορφή (word).

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Πρώιμος Μιχάλης


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012