Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη και Περίληψη Προκήρυξης δύο νέων θέσεων ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 04-08-2020 12:29 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 07-08-2020 10:06

  Περίληψη Προκήρυξης δύο (2) νέων θέσεων ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης ως εξής:

   

  ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Μία (1) νέα θέση στη βαθμίδα του

  • Αναπληρωτή Καθηγητή - κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: 17511 ή Επίκουρου Καθηγητή - κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: 17512, ΑΔΑ: Ψ5ΜΧ469Β6Ν-ΨΨΑ
    

  και στο γνωστικό αντικείμενο

  • « Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος ή Ηλεκτρονικά Ισχύος ή Ηλεκτρικές Μηχανές »  
    

  Υποψηφιότητες υποβάλλονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 03.10.2020.

   

  και

   

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Μία (1) νέα θέση στη βαθμίδα του 

  και στο γνωστικό αντικείμενο:

  • « Μηχανολογικές Κατασκευές και Στοιχεία Μηχανών »
    

  Υποψηφιότητες υποβάλλονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 03.10.2020.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012