Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Εξέταση Αγγλικά 4 ΗΜΜΥ 21/9

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-09-2020 12:37 από Seiradaki Emmanouela Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: eseiradaki<στο>isc.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: επισκ. διδάσκων. Άλλες ιδιότητες: 407

  Η εξέταση του μαθήματος Αγγλικά 4 HMMY (21/9/2020, 15:00-17:00), θα πραγματοποιηθεί με τον εξής τρόπο: (2) - εξ αποστάσεως σύγχρονη γραπτή εξέταση με ηλεκτρονική επιτήρηση, στο Moodle & στο Zoom  με το ιδρυματικό e-mail των φοιτητών.

  Oδηγίες

  1. Όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν πρόθεση να εξεταστούν πρέπει  να εγγραφούνστην μέχρι τις 19/9 στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος στο Moodle  με τίτλο "ECE English 4 Online Exam 21/9/2020-15:00-17:00” και με σύνδεσμο https://moodle.tuc.gr/course/view.php?id=166

   Στη συνέχεια οι φοιτητές θα λάβουν ένα mail-πρόσκληση για ένα Zoom meeting για 21/9/2020 και ώρα 15:00 που είναι η εξέταση. 

  Για την συμμετοχή τους στην εξέταση οι φοιτητές θα χρειαστούν κάμερα & μικρόφωνο. Η εξέταση θα αρχίσει αφού όλοι οι φοιτητές επιδείξουν τη φοιτητική τους ταυτότητα στον επιτηρητή.

  Υπενθυμίζεται ότι η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος στο Moodle .

  Η Διδάσκουσα,

  E. Σειραδάκη


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012