Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Κατ' επιλογής υποχρεωτικό μάθημα ΗΜΜΥ: ΣΥΣ 411--Γραμμικά Συστήματα

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-09-2020 15:04 από Bekiaris-Liberis Nikolaos Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: bekiaris-liberis<στο>ece.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: ΔΕΠ ΗΜΜΥ.

  Το μάθημα Γραμμικά Συστήματα ΣΥΣ 411 του 7ου εξαμήνου της σχολής ΗΜΜΥ θα διδάσκεται πλέον ως κατ' επιλογής υποχρεωτικό μάθημα (σε αντίθεση με το ΣΥΣ 401, το οποίο ήταν υποχρεωτικό). Το προσωρινό περίγραμμα του μαθήματος με όλες τις πληροφορίες επισυνάπτεται παρακάτω (στην τελική μορφή του μπορεί να υπάρχουν αλλαγές, ειδικά σε ότι αφορά τον τρόπο βαθμολόγησης, ο οποίος μπορεί να φτάσει στο 100% ως τελική εξέταση). Το μάθημα αναφέρεται σε φοιτητές με μεγάλο ενδιαφέρον/κίνητρο για εμβάθυνση στη θεωρία συστημάτων ελέγχου και της εφαργμογές της. Η ύλη είναι αρκετά πιο απαιτητική συγκριτικά με το προηγούμενο, υποχρεωτικό μάθημα ΣΥΣ 401. Συγκεκριμένα, για την παρακολούθηση του μαθήματος, συνίσταται ισχυρά η επιτυχημένη παρακολούθηση α) του υποχρεωτικού μαθήματος ΣΥΣ 402 Θεωρία και Εφαρμογές Αυτομάτου Ελέγχου (το οποίο θα διδάσκεται πλέον στο 4ο εξάμηνο ως ΣΥΣ 201 Συστήματα Ελέγχου) και β) των αντίστοιχων μαθημάτων Μαθηματικών του τμήματος, ειδικότερα, απαιτείται καλή γνώση γραμμικής άλγεβρας, ανάλυσης και διαφορικών εξισώσεων. Θα χρειαστεί επίσης γνώση χειρισμού κάποιου λογισμικού για συστήματα ελέγχου όπως, π.χ., Matlab.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012