Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη για σπουδές σε Αρμενία, Σερβία και Ιορδανία μέσω της Διεθνούς Κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-09-2020 09:34 από Ntoukakis Markos Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mntoukakis1<στο>isc.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 22-09-2020 09:36

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

  Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν σπουδές ή μέρος της διπλωματικής τους εργασίας για  5 μήνες κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (έως και 31/7/2021) στα παρακάτω Παν/μια μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus@isc.tuc.gr (υπόψη κου Μάρκου Ντουκάκη) από 21/9/2020 έως και  4/10/2020.

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  National Polytechnic University (NPUA-Yerevan) στην Αρμενία http://www.npua.am

  1

   -μεταπτυχιακοί φοιτητές

   -υποψήφιοι διδάκτορες

  University of Science and Technology (JUST)    στην Ιορδανία http://www.just.edu.jo

  1

   -προπτυχιακοί φοιτητές

   -μεταπτυχιακοί φοιτητές

   -υποψήφιοι διδάκτορες

  Singidunum University (Belgrade)                     στην Σερβία

  http://eng.singidunum.ac.rs

  2

   -προπτυχιακοί φοιτητές

   -μεταπτυχιακοί φοιτητές

   -υποψήφιοι διδάκτορες

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ακόμα και φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη μετακινηθεί στο παρελθόν μέσω του ίδιου προγράμματος είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει 24 μήνες κινητικότητας στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, 12 μήνες κινητικότητες στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, και 12 μήνες στον διδακτορικό κύκλο σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της προβλεπόμενης μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί με μηδενική επιχορήγηση.

  Η επιχορήγηση ανέρχεται στα 700 ευρώ / μήνα ενώ καλύπτονται και τα έξοδα ταξιδιού με το ποσό των 275 ευρώ.

  Ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες που θα ισχύουν κατά το διάστημα πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, οι σπουδές μπορούν να υλοποιηθούν μ’ έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  - μεικτή κινητικότητα: έναρξη των σπουδών εξ αποστάσεως από Ελλάδα και συνέχισή τους με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Υποδοχής στο εξωτερικό όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν (συνιστάται),

  - εικονική κινητικότητα: σπουδές εξ αποστάσεως από Ελλάδα,

  - φυσική κινητικότητα: σπουδές με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Υποδοχής στο εξωτερικό.

  Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας θα αναγνωριστούν ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησης της κινητικότητας.

  Πληροφορίες: Μάρκος Ντουκάκης

  erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr τηλ: +30 28210 37023

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012