Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Ανταποδοτικές υποτροφίες Σχολής ΗΜΜΥ εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2021-2022 Κ.Ε. 82571 04-05-2022 12:07 04-05-2022 12:07
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για επτά (7) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82291. 29-04-2022 12:36 29-04-2022 12:36
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6817/2022 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81960. 29-04-2022 10:03 29-04-2022 10:03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82606. 18-04-2022 12:46 18-04-2022 12:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82606. 18-04-2022 09:13 18-04-2022 09:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με ΠΕ Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος K.E. 82358 15-04-2022 13:26 15-04-2022 13:26
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6589/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81530. 15-04-2022 08:32 15-04-2022 08:32
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου με ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού-οικονομικού Κ.Ε. 82601 14-04-2022 13:43 14-04-2022 13:43
Αποτελέσματα ανταποδοτικών υποτροφιών εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2021 - 2022 Σχολή MηχΟΠ (αρ. πρωτ. 6274/2022 πρόσκληση) 13-04-2022 10:50 13-04-2022 10:50
Αποτελέσματα ανταποδοτικών υποτροφιών εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2021 - 2022 Σχολή ΜΠΔ (αρ. πρωτ. 6274/2022 πρόσκληση) 13-04-2022 07:57 13-04-2022 07:57
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου (α. ΠΕ Μηχανικών, β. Π.Ε. ΗΜΜΥ/Πληροφορικής) Κ.Ε. 82537 12-04-2022 15:08 12-04-2022 15:08
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με διπλ/χο ΗΜΜΥ Κ.Ε. 81799 08-04-2022 15:25 08-04-2022 15:25
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 2521/2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82546 07-04-2022 12:46 07-04-2022 12:46
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5685/04-03-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82573. 05-04-2022 14:21 05-04-2022 14:21
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4349/2022 Πρόσκλησης για την σύναψη έως (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδ. δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82356. 05-04-2022 09:07 05-04-2022 09:07
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012