Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 2521/2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82546 07-04-2022 12:46 07-04-2022 12:46
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5685/04-03-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82573. 05-04-2022 14:21 05-04-2022 14:21
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4349/2022 Πρόσκλησης για την σύναψη έως (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδ. δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82356. 05-04-2022 09:07 05-04-2022 09:07
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4096/15-02-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82398. 04-04-2022 12:46 04-04-2022 12:46
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης στο πλαίσιο της 23657/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82083 04-04-2022 10:38 04-04-2022 10:38
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4152/2022 Πρόσκλησης για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82255. 04-04-2022 10:06 04-04-2022 10:06
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5421/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82516. 01-04-2022 13:03 01-04-2022 13:03
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3983/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82535. 01-04-2022 12:01 01-04-2022 12:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82398. 28-03-2022 13:01 28-03-2022 13:01
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 3698/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82503 23-03-2022 15:30 23-03-2022 15:30
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για έξι (6) μήνες με Πτυχιούχο/Διπλωματούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81960. 23-03-2022 12:56 23-03-2022 12:56
Αποδοχή παραίτησης υποψηφίου - Κλήση επόμενου σε πίνακα κατάταξης για υπογραφή σύμβασης (20628/2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος) 22-03-2022 12:30 22-03-2022 12:30
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4051/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82264. 22-03-2022 09:32 22-03-2022 09:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81530. 21-03-2022 14:19 21-03-2022 14:19
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4036/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82264. 17-03-2022 14:06 17-03-2022 14:06
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012