Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανακοίνωση Πρυτανείας για την Απόφαση Ακύρωσης των Πρυτανικών Εκλογών

 • 1
 • Συντάχθηκε 23-09-2010 10:54 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

  Το Γ’ Τμήμα του ΣτΕ με σημερινή απόφασή του, η οποία αναμένεται να κοινοποιηθεί επισήμως στο Ίδρυμα, ακύρωσε το αποτέλεσμα των πρυτανικών εκλογών της 28ης Αυγούστου 2008, κατόπιν της προσφυγής του αντιπάλου συνδυασμού των κκ. Φίλη, Μαρκόπουλου και Σαριδάκη, θέτοντας το Ίδρυμα σε μια φάση αστάθειας και αβεβαιότητας ιδιαίτερα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Μία εξέλιξη που κατάφεραν με σύνεση και αυτοσυγκράτηση να αποφύγουν όλα τα άλλα Πανεπιστήμια, στα οποία διεξήχθησαν πρυτανικές, κοσμητορικές και προεδρικές εκλογές μετά τη ψήφιση του ν. 3549/2007 και αντιμετώπισαν ίδιας μορφής αντίδραση μερίδας φοιτητών, όπως συνέβη και στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

  Σεβόμαστε την απόφαση του δικαστηρίου. Διατηρούμε ακλόνητη όμως την πεποίθηση πως οι αποφάσεις που πήρε η Εφορευτική Επιτροπή στην τόσο δύσκολη συγκυρία του 2008 ήταν απόλυτα επιβεβλημένες από τις περιστάσεις και ελήφθησαν με βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στο Ίδρυμα, μετά τα γνωστά γεγονότα με τις τέσσερεις ανεπιτυχείς προσπάθειες διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας και τον κίνδυνο το Πολυτεχνείο να βρεθεί σε διοικητικό αδιέξοδο.

  Θα μελετήσουμε την απόφαση και τα νομικά θέματα, που ενδεχομένως τίθενται, και ενεργούντες ως το Πρυτανικό Συμβούλιο που διεξήγαγε τις ακυρωθείσες εκλογές, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, θα οδηγήσουμε το Ίδρυμα σε επανάληψη των εκλογών το ταχύτερο δυνατόν για ανάδειξη Πρυτανείας για το υπόλοιπο της θητείας έως τον Αύγουστο 2012.

  Οι αποφάσεις μας, όπως συνέβαινε πάντοτε σε όλη τη μέχρι τώρα πορεία μας, θα έχουν αποκλειστικό γνώμονα το καλώς εννοούμενο συμφέρον του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Ιωακείμ Γρυσπολάκης
  Νικόλαος Βαρότσης
  Μιχαήλ Πατεράκης 23/9/2010

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012