Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απολογισμός Επιτροπής Ερευνών με τη Λήξη της Θητείας της (22/10/2007-21/10/2010)

 • 1
 • Συντάχθηκε 19-10-2010 12:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -


  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  18/10/2010

  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ (22/10/2007-21/10/2010)


  Προς : τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης


  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Στις 21/10/2010 λήγει η τριετής θητεία της Επιτροπής Ερευνών με την παρούσα της σύνθεση. Θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω θερμά κάθε έναν από εσάς για την άψογη συνεργασία που είχαμε και για το συνεργατικό πνεύμα που επεκράτησε καθ’ όλη τη διάρκειά της. Κάθε μας συνεδρίαση παρείχε εναύσματα γόνιμου προβληματισμού, φρέσκων ιδεών και πλουραλισμού. Δικαιούμεθα να αισθανόμεθα υπερήφανοι για το έργο που επιτελέσαμε.

  Ως προς τη λειτουργία της Γραμματείας του ΕΛΚΕ

  Επιτύχαμε να αποκρυπτογραφήσουμε και να κωδικοποιήσουμε το έωλο και ανεπαρκές συνονθύλεμα νόμων και διατάξεων που καθόριζαν τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών από δημιουργία τους και να ηγηθούμε, ως Πολυτεχνείο Κρήτης, στην προσπάθεια των ελληνικών πανεπιστημίων, που τελεσφόρησε μόλις την άνοιξη του 2010, ώστε να ξεκαθαρίσει και να θεμελιωθεί ένα στέρεο νομικό πλαίσιο. Διευκρινίσαμε και αναλύσαμε προς όλους τους συναλλασσόμενους ποιές υποχρεώσεις και ποιά δικαιώματα περιγράφουν οι κείμενες διατάξεις.

  Καταφέραμε να οργανώσουμε το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΚΕ ώστε, σε πείσμα των παραπάνω δυσκολιών, η διαχείριση των έργων που εκτελεί αλλά και η διάθεση του αποθεματικού του να συνάδει πλήρως με τη νομιμότητα.

  Προσλάβαμε Νομικό Σύμβουλο αποκλειστικά για τον ΕΛΚΕ και επιβάλλαμε τον προληπτικό νομικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτουμε καθώς και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουμε, ώστε να προστατεύεται η Υπηρεσία. Τώρα πλέον κάθε αμφιβολία που εγείρεται κατά τη διαχείριση υπόκειται σε ενδελεχή νομική διερεύνηση.

  Εφοδιάσαμε την Γραμματεία με τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε πλέον η διαχείριση των έργων να πραγματοποιείται με τον πιο σύγχρονο τρόπο και να υπάρχει καθετοποιημένη δυνατότητα ελέγχου κάθε πράξης που εκτελείται.
  Θεσπίσαμε διαδικασίες ελέγχου και θεραπείας τυχόν σφαλμάτων ή αμελειών κατά τη διαχείριση, ώστε να μην διαιωνίζονται εκκρεμότητες.

  Οργανώσαμε την Γραμματεία σε ένα νέο λειτουργικό σχήμα, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στον ολοένα διογκούμενο κύκλο εργασιών της αλλά και στις αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηματοδοτών των έργων (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΣΠΑ, κλπ). Η πρόταση για έναν νέο Οδηγό Χρηματοδότησης, που θα ενσωματώνει όλη τη μέχρι σήμερα εμπειρία και θα αντιμετωπίζει σύννομα και αποτελεσματικά τα προβλήματα διαχείρισης, έχει ετοιμαστεί και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή υπό τη νέα της σύνθεση.

  Παραδίδουμε τη σκυτάλη στην επόμενη Επιτροπή, έχοντας καταφέρει να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος του Ειδικού Λογαριασμού από το Σώμα των Ορκωτών Λογιστών μέχρι και τις 31/12/2009, επιτυγχάνοντας μετά από μεγάλη προσπάθεια να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που μας κληροδότησε ως Ίδρυμα η ταραγμένη περίοδος 1997-1999 και οι μακροχρόνιες επιπτώσεις που αντιμετωπίσαμε σαν συνέπεια αυτής.

  Διαχειριστήκαμε με επιτυχία στη διάρκεια της θητείας μας ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων με συνεχώς αυξανόμενο συνολικό κύκλο εργασιών. Συγκεκριμένα, για το 2009 οι πάσης φύσεως πληρωμές που πραγματοποίησε η Γραμματεία του ΕΛΚΕ ανήλθαν σε 13.000.000€.

  Μειώσαμε τον χρόνο διεκπεραίωσης των εντολών που κατατίθενται στη Γραμματεία και προσφέραμε στους επιστημονικά υπευθύνους άμεση πρόσβαση και ενημέρωση, μέσω διαδικτύου, της διαχείρισης των έργων που έχουν αναλάβει.

  Επιμείναμε, ιδιαίτερα, στην απόλυτη ισονομία στις σχέσεις του ΕΛΚΕ προς όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας, εφαρμόζοντας τους κανονισμούς αδιακρίτως προς πάσα κατεύθυνση.

  Ενεργοποιήσαμε μια ιδιαίτερα χρηστική ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ, η οποία ενημερώνεται τακτικά και μέσω της οποίας εξασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

  Λειτουργήσαμε το Γραφείο ΕΛΚΕ στην Πολυτεχνειούπολη, ώστε να βρεθούμε κοντά στο χώρο εκτέλεσης των ερευνητικών έργων, να εξυπηρετούνται καλύτερα οι συναλλασσόμενοι και να επιταχύνεται η διεκπεραίωση των συναλλαγών.

  Ως προς τη διάθεση του αποθεματικού του ΕΛΚΕ

  Κατά τη διάρκεια της θητείας μας δεν χορηγήθηκε ούτε ένα ευρώ χωρίς προηγούμενες αποφάσεις του εντεταλμένου συλλογικού οργάνου και έγκριση της Συγκλήτου ενώ εξασφαλίστηκε πλήρης διαφάνεια και αμερόληπτες διαδικασίες.

  Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα, συνεπείς προς την αποστολή μας, στη χρηματοδότηση και ενίσχυση της έρευνας και της αριστείας.

  Συγκεκριμένα,

  Αυξήσαμε σημαντικά, σε περίοδο που τα κονδύλια για την έρευνα σπανίζουν, τη χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων τόσο για νεοπροσληφθέντες συναδέλφους όσο και για το σύνολο των μελών ΔΕΠ και επιμείναμε στο να αξιολογούνται οι προτάσεις από εξωτερικούς κριτές. Ενισχύσαμε περαιτέρω την χρηματοδότηση της συμμετοχής μελών ΔΕΠ σε επιστημονικές συναντήσεις.

  Θεσπίσαμε και χρηματοδοτήσαμε καινοτόμες δράσεις που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και αγκαλιάστηκαν θερμά από την Πολυτεχνειακή Κοινότητα, όπως οι επισκέψεις μεταπτυχιακών φοιτητών σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, η συμμετοχή μελών ΕΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και Υπαλλήλων σε συνέδρια για παρουσίαση εργασίας τους, η παρουσίαση από μεταπτυχιακούς φοιτητές εργασιών τους σε συνέδρια, οι επισκέψεις διακεκριμένων επιστημόνων για διαλέξεις και ερευνητική συνεργασία, κλπ.

  Χορηγήσαμε μεγάλο αριθμό υποτροφιών αριστείας και επίδοσης τόσο σε προπτυχιακούς (235 υποτροφίες κάθε έτος) όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος ενθαρρύνοντας την άμιλλα και στηρίζοντας το επίπεδο σπουδών που παρέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης.

  Χρηματοδοτήσαμε μελέτες κτηριακών εγκαταστάσεων (Β’ Φάση ΜηΠερ, Κτήριο Διοίκησης, Ρυθμιστικό Πολυτεχνειούπολης), χρησιμοποιώντας το τεχνικό δυναμικό του Ιδρύματος, μειώνοντας έτσι σε ένα μεγάλο ποσοστό το απαιτούμενο κόστος, αλλά και αποφεύγοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό επιτύχαμε να εντάξουμε την ανέγερση της Β’ Φάσης ΜηΠερ στο ΠΕΠ Κρήτης 2007-2013 με 12,967Μ€ και να προχωρούμε τώρα στη δημοπράτηση του έργου.

  Υποστηρίξαμε την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και τεχνολογιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων υπολογιστών προς όφελος της έρευνας και του Ιδρύματος γενικότερα ενώ αναπτύξαμε τις υποδομές και προσφέραμε δωρεάν πρόσβαση προς όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας σε ασύρματο διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων.

  Ενισχύσαμε με επιπλέον κονδύλια τις υποδομές αλλά και το επιστημονικό έργο που παράγει το Πάρκο Διατήρησης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου.

  Στηρίξαμε τη λειτουργία του Γραφείου Διαμεσολάβησης, η προσφορά του οποίου στην σύναψη αναπτυξιακών έργων, στη σύνδεση του ερευνητικού μας δυναμικού με την παραγωγή και στην υποβοήθηση υποβολής προτάσεων έχει ευρύτατα αναγνωριστεί.

  Ως προς το αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού

  Τα μέχρι πρόσφατα προβλήματα του συστήματος μηχανοργάνωσης και η παρεπόμενη αδυναμία του να παρέχει πλήρη και σφαιρική ενημέρωση επί των λογιστικών υπολοίπων και των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ, δεν επέτρεπε να σχηματιστεί ακριβής εικόνα των αποθεματικών που διέθετε ο Ειδικός Λογαριασμός.

  Με την εφαρμογή του συστήματος resCom και την ολοκλήρωση των ελέγχων από τους Ορκωτούς Λογιστές όλων των διαχειριστικών περιόδων μέχρι και το 2009, είμαστε πλέον σε θέση να ανακοινώσουμε πως, χάρη στην συνετή και νοικοκυρεμένη διαχείριση των προηγουμένων ετών αλλά και σε έκτακτες, πέραν των προϋπολογισθέντων, πληρωμές που πραγματοποίησε το ΤΣΜΕΔΕ, τη στιγμή αυτή ο ΕΛΚΕ διαθέτει ένα αποθεματικό της τάξεως των 3.000.000€, παρά το γεγονός πως όλοι οι μέχρι σήμερα προϋπολογισμοί που εκτελέστηκαν είχαν έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα (ενδέχεται σε βάθος χρόνου το ποσόν αυτό να αυξηθεί περαιτέρω εφόσον, όπως διαφαίνεται, κερδίσει ο Ειδικός Λογαριασμός τις δικαστικές προσφυγές κατά των φορολογικών προστίμων που επέβαλλε η Α΄ Δ.Ο.Υ. Χανίων για τις περιόδους 1997-2004).

  Το παραπάνω αποθεματικό, αν χρησιμοποιηθεί με σύνεση, αποτελεί μια εξαιρετική βάση, ώστε να μπορέσει το Ίδρυμα να διατηρήσει τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του τη δύσκολη περίοδο, στην οποία έχουμε ήδη εισέλθει, κατά τη διάρκεια της οποίας οι προϋπολογισμοί των Πανεπιστημίων γνωρίζουν αισθητές μειώσεις ένεκα της δημοσιονομικής κρίσης αλλά και οι ετήσιες εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ αναμένεται να μειωθούν αισθητά ως αποτέλεσμα της περικοπής του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

  Βέβαια θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στον τρόπο διάθεσης και διαχείρισης του ανωτέρω αποθεματικού, αφού υπόκειται στους περιορισμούς της ΚΥΑ 679/1996, όπως αυτή κυρώθηκε με το Άρθρο 36 του ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε με το Άρθρο 36 του ν.3848/2010, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καταλογισμοί, όπως συνέβη και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Συγκεκριμμένα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι ΕΛΚΕ έχουν δικαίωμα, με εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης (Επιτροπή Ερευνών) και απόφαση της Συγκλήτου, χρησιμοποιώντας το αποθεματικό τους να διαμορφώνουν και να εκτελούν προς όφελος του Ιδρύματος επιστημονικά, ερευνητικά, πολιτιστικά και αναπτυξιακά έργα. Η διατύπωση αυτή και η γενικότερη νομολογία αποκλείει την χρήση πόρων εκ του αποθεματικού για κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών, είτε αφορούν τις διοικητικές, τεχνικές, ή διδακτικές λειτουργίες. Οπωσδήποτε δε, δεν παρέχει το δικαίωμα πρόσληψης προσωπικού, το οποίο θα διατίθεται στις υπηρεσίες του Ιδρύματος, εντασσόμενο στις προβλεπόμενες συνήθεις δραστηριότητές τους, ούτε κάλυψη αναγκών φοιτητικής μέριμνας, πλην των πολιτιστικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων.

  Δίνει όμως τη δυνατότητα να χρηματοδοτούνται έργα, με εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου, με συγκεκριμένο αντικείμενο, παραδοτέα, χρονοδιάγραμμα και ημερομηνία αρχής και λήξης, τα οποία θα έχουν χαρακτήρα επιστημονικό, ερευνητικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό (ενδεικτικά αναφέρονται π.χ. χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων, επισκέψεις σε ερευνητικά κέντρα, χορήγηση υποτροφιών, συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια, αγορά επιστημονικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια του Ιδρύματος, εκτέλεση συγκεκριμένου τεχνικού έργου ή άλλης υποδομής, οργάνωση επιστημονικών ημερίδων, ανάθεση μελετών για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, οργάνωση σεμιναρίων επιστημονικού ή πολιτιστικού περιεχομένου, οργάνωση κύκλων εκμάθησης χορού ή υποκριτικής τέχνης για τους φοιτητές και το προσωπικό, έργα για την προβολή της επιστημονικής γνώσης, κλπ).

  Τέλος, θα ήθελα να τονίσω πως όλα όσα μπορέσαμε να προσφέρουμε για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Ιδρύματος κατά την τριετή θητεία 2007-2010 της Επιτροπής Ερευνών, στηρίχτηκαν για την υλοποίησή τους στην επάρκεια και στην υψηλή αίσθηση καθήκοντος των υπαλλήλων της Γραμματείας υπό την εποπτεία και εξαίρετη καθοδήγηση της Προϊσταμένης κας Βαϊδάκη, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά.


  Καθηγητής Νίκος Βαρότσης
  Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  & Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012