Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανακοίνωση για τη Λειτουργία του Εστιατορίου

 • 1
 • Συντάχθηκε 03-11-2010 13:36 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  Όπως είναι γνωστό, η σύμβαση με ιδιώτη για την λειτουργία του Εστιατορίου έληξε στις 10-10-2010, ενώ ήταν σε εξέλιξη νέος διαγωνισμός ανάθεσης για την επομένη διετία. Αιφνίδια όμως, λίγες ώρες προτού αποσφραγιστεί η μοναδική οικονομική προσφορά που είχε κατατεθεί από τον σημερινό ανάδοχο, η εταιρεία προφανώς και ως συνέπεια κάποιων κινητοποιήσεων που έλαβαν χώρα στη Λέσχη στις αρχές Οκτωβρίου, απέσυρε ως είχε δικαίωμα, την προσφορά της και ανακοίνωσε πως αποσύρεται από το Εστιατόριο.

  Προ του κινδύνου να σταματήσει η σίτιση των φοιτητών η Πρυτανεία αντέδρασε άμεσα. Ο Πρύτανης επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ομίλου Grecotel και τον έπεισε, παρά τις ισχυρές αντιρρήσεις του, να συνεχίσει η εταρεία του να λειτουργεί την Λέσχη με τους ίδιους όρους της έως 10-10-2010 σύμβασης το πολύ έως τα μέσα Ιανουαρίου 2011, όταν και αναμένεται να έχει αναδειχθεί νέος μειοδότης. Επίσης, εισηγήθηκε στην Σύγκλητο την επαναπροκήρυξη του άγονου διεθνούς διαγωνισμού για τις 21-12-2010 με τους ίδιους όρους καθώς και την συνέχιση της λειτουργίας του Εστιατορίου από το σημερινό ανάδοχο μέχρι ευόδωσης του ανωτέρω διαγωνισμού. Η Σύγκλητος ενέκρινε ομόφωνα και τις δύο εισηγήσεις.

  Στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 1ης-11-2010, ο εκπρόσωπος των φοιτητών κ. Δ. Λελεδάκης κατήγγειλε πως ο ανάδοχος του Εστιατορίου δεν τηρεί της όρους της σύμβασης μετά τις 10-10-2010. Άμεσα ο Πρύτανης άρχισε σειρά επαφών με τα στελέχη του Ομίλου και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, στους οποίους κατέστησε σαφές πως η τήρηση των όρων της προηγουμένης σύμβασης είναι αδιαπραγμάτευτη, εφ’ όσον η εταιρεία συναινεί να εξυπηρετήσει την κατάσταση στο Πολυτεχνείο Κρήτης για να μην διακοπεί η σίτιση των φοιτητών του για τουλάχιστον δύο μήνες. Τελικά, η εταιρεία μετά από διαδοχικές συζητήσεις δέχθηκε να συνεχίσει την σίτιση των φοιτητών με τους όρους που προέβλεπε η προηγούμενη σύμβαση (δικαίωμα συμπληρώματος, κλπ) για 460 δωρεάν σιτιζόμενους φοιτητές.


  3-11-2010

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012