Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανακοίνωση Πρυτανείας για Θέματα Φοιτητικής Μέριμνας

 • 1
 • Συντάχθηκε 04-11-2010 11:21 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ
  ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


  Πρόσφατα άρχισαν πάλι να διαρρέουν σε συζητήσεις, αλλά και να αναρτώνται στο διαδίκτυο, δήθεν πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τη φοιτητική μέριμνα και τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η επιλογή του χρόνου κατά τον οποίο γίνεται η διασπορά αυτών των ψευδών στοιχείων, δυό εβδομάδες πριν από τις επαναληπτικές πρυτανικές εκλογές της 16ης Νοεμβρίου, αλλά και το γεγονός ότι η φοιτητική μέριμνα ευαισθητοποιεί και ενδιαφέρει άμεσα την ολότητα των φοιτητών, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τα κίνητρα αυτών των πράξεων.

  Για αποκατάσταση της αλήθειας θεωρούμε υποχρέωσή μας να παραθέσουμε τα επίσημα στοιχεία για αρκετές δράσεις που έχουν θεσπιστεί και εφαρμοστεί και που στοχεύουν στην υποβοήθηση των φοιτητών να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους:

  1. Ο αριθμός των δωρεάν σιτιζομένων φοιτητών είναι 469. Αίτηση για δωρεάν σίτιση υπέβαλλαν 500 φοιτητές. Μεταξύ των δωρεάν σιτιζομένων φοιτητών περιλαμβάνονται και άτομα με δηλωμένο οικογενειακό εισόδημα που φτάνει μέχρι και 68.000€ ετησίως.
  2. Το πλήθος των σελίδων, τις οποίες δικαιούται κάθε φοιτητής να εκτυπώσει δωρεάν στο Μηχανογραφικό Κέντρο κάθε εξάμηνο ανέρχεται σε 600, δηλαδή σε 1.200 ανά ακαδημαϊκό έτος (απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του εκπροσώπου των φοιτητών)
  3. Από το 2007 η Πρυτανεία έχει επιτύχει την έκδοση μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών αξίας 15€ που ισχύει για όλους τους φοιτητές, ασχέτως οικογενειακού εισοδήματος. Αυτό επιτυγχάνεται με την επιχορήγηση του φοιτητικού εισιτηρίου στο ΚΤΕΛ από το Πολυτεχνείο Κρήτης μέχρι τα όρια που επιτρέπει ο νόμος.
  4. Από το 2006 το Ίδρυμα απονέμει σε προπτυχιακούς φοιτητές ετησίως από ίδιους πόρους 200 υποτροφίες καλής επίδοσης των 1.000€ και 24 υποτροφίες αριστείας των 1.500€
  5. Κάθε χρόνο προσφέρεται απασχόληση, έως 12 ώρες εβδομαδιαίως έναντι αμοιβής, σε προπτυχιακούς φοιτητές στη Βιβλιοθήκη, στο Μηχανογραφικό Κέντρο και στην Υπηρεσία Δικτύων.
  6. Από το 2006 διατίθενται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων ως βοηθών έρευνας και διδασκαλίας.
  7. Από το 2007 χρηματοδοτούνται οι επισκέψεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού καθώς και για παρακολούθηση σεμιναρίων και μαθημάτων βραχείας διάρκειας. Από το μέτρο αυτό ωφελήθηκαν ήδη δεκάδες φοιτητές, οι οποίοι πήραν πολύτιμες επιστημονικές εμπειρίες.
  8. Από το 2009 χρηματοδοτείται η συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών σε διεθνή συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για να παρουσιάσουν ερευνητική τους εργασία
  9. Από το 2007 ενισχύεται με σημαντικά ποσά η καινοτόμος έρευνα από ομάδες φοιτητών (ομάδα βιοκαυσίμων, ομάδα αυτοκινήτου με ΑΠΕ, ομάδα αυτοκινήτου με υδρογόνο κ.λπ.).


  4-11-2010

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012