Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία 2009

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-07-2009 13:26 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
  II ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
  Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  ΤΜΗΜΑ Α
  ΑΘΗΝΑ , 06.07.2009
  ΑΠ: 10726/ 702
  ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

  Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 117-119
  Ταχ. Κώδικας : 101 92
  Πληροφορίες : Χρ. Παπαβασιλείου
  Τηλέφωνο : 210. 69 69 896
  FAX : 210 .69 69 738
  e-mail : papavasileioux<στο>ypan[dot]gr

  Θέμα: <<Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία 2009 >>

  Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας έχει αναγνωριστεί σαν πρωταρχικός παράγοντας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την παραγωγή πλούτου. Για την προώθηση της πολιτικής αυτής γίνονται καθημερινές προσπάθειες σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο. Η επιτυχία αυτής της πολιτικής απαιτεί τη σύμπραξη πολλών παραγόντων όπως : Δημόσια Διοίκηση, επιχειρηματικός κόσμος, εκπαιδευτικό σύστημα.
  Οι προσπάθειες αυτές όμως θα είναι ημιτελείς αν δεν στηριχθούν με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε κάθε περιοχή από τους τοπικούς φορείς, όπως είναι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δήμοι, οι νομαρχίες και οι περιφέρειες αυτόνομα ή σε συνεργασία με φορείς των επιχειρήσεων, με εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ.
  Αναγνωρίζοντας αυτήν την αναγκαιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει για τέταρτη φορά, πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για την επιβράβευση της Αριστείας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο.
  Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη του 'τοπικού' είτε πρόκειται για σημείο-κέντρο λήψης αποφάσεων είτε για πεδίο εφαρμογής πολιτικών. Επιπλέον, επιδίωξη του διαγωνισμού αποτελεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και των ίδιων των τοπικών αρχών σε θέματα επιχειρηματικότητας, η ανάδειξη και δημοσιοποίηση των επιτυχημένων πρακτικών που θα αποτελέσουν παραδείγματα για μελλοντική δράση καθώς και η ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων σε πιθανούς επιχειρηματίες.
  Για την προώθηση της πρωτοβουλίας αυτής σε εθνικό επίπεδο το Υπουργείο Ανάπτυξης κηρύσσει Εθνικό Διαγωνισμό για την αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο.
  Στο διαγωνισμό, μπορούν να μετέχουν τοπικοί φορείς όπως Δήμοι, Κοινότητες, Νομαρχιακές Aυτοδιοικήσεις, Περιφέρειες, Επιμελητήρια ή συμπράξεις των παραπάνω με ιδιωτικούς φορείς.
  Στόχος του διαγωνισμού είναι η ενδυνάμωση της επιχειρηματικής παιδείας και η καλλιέργεια της στην Ελλάδα ως στοιχείο αυτοδιοικητικής δράσης, με την απόδοση της δέουσας σπουδαιότητας στο «επιχειρείν» και την ανάπτυξη άμιλλας μεταξύ των φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την ανάδειξη, προώθηση και την ευρύτερη εφαρμογή επιτυχημένων πρωτοβουλιών .
  Ο Εθνικός Διαγωνισμός θα είναι ετήσιος και οι πρωτοβουλίες που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα βραβευθούν σε εθνικό επίπεδο και θα προωθηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή στον διαγωνισμό μαζί με τις άλλες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης .
  Η Κριτική Επιτροπή του Εθνικού Διαγωνισμού θα αποτελείται από πρόσωπα με ιδιαίτερη βαρύτητα και κύρος στον επιχειρηματικό / ακαδημαϊκό χώρο και στη διοίκηση.
  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, σας αποστέλλεται σχετικό υλικό (αίτηση συμμετοχής) και παρακαλούμε για την προώθησή του σε ενδιαφερόμενους (Δήμους, Νομαρχίες, Περιφέρειες, φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων, άλλους τοπικούς φορείς κλπ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Διεύθυνση Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, (κ. Γ. Ζηκογιάννης Διευθυντής, τηλ. 210 6969892, και κ. Παπαβασιλείου Χρήστος - στέλεχος, τηλ. 210 6969896) ή να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης www.ypan.gr/ Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2009, όπου μπορείτε να αναζητήσετε πρόσθετο ενημερωτικό υλικό.
  Συνημμένα σε παράρτημα σας αποστέλλουμε κατάσταση των φορέων που βραβεύθηκαν το έτος 2008, με σύντομη περιγραφή της δράσης για την οποία βραβεύθηκαν.
  Οι αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 15/10/2009 στο ΥΠ.ΑΝ., Διεύθυνση Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων, Μεσογείων 117-119, 10192 Αθήνα.
  Ο Υπουργός Ανάπτυξης

  Κωστής Χατζηδάκης

  Συνημμένα
   Αίτηση συμμετοχής
   Παράρτημα/ Κατάσταση Βραβευθέντων 2008
  Εσωτ. Διανομή
   Γρ.. κ. Υπουργού
   Γρ. κ. Υφυπουργού
   Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας
   κ. Γεν. Δ/ντή ΙΙ Γεν. Δ/νσης Στήριξης Βιομ.
   κ. Γεν. Δ/ντή Ι Βιομ. Πολ. & Εποπ. Φορέων
   Διεύθυνση ΔΒΣ (Φ. 46 ΕΒΕ)
   Χρονολογικό Αρχείο Δ.Δ.Β.Σ

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012