Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Yarmouk στην Ιορδανία για συνεργασία με το Π.Κ στα πλαίσια υποβολής προτάσεων για την επιχορήγηση κινητικοτήτων προσωπικού και φοιτητών από το διεθνές πρόγραμμα Erasmus+ (call 2022)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Yarmouk στην Ιορδανία για συνεργασία με το Π.Κ στα πλαίσια υποβολής προτάσεων για την επιχορήγηση κινητικοτήτων προσωπικού και φοιτητών από το διεθνές πρόγραμμα Erasmus+ (call 2022)

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-01-2022 11:18 από Ntoukakis Markos Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mntoukakis1<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 21-01-2022 11:47

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

      Το πρόγραμμα Erasmus+ International Credit Mobility στο οποίο συμμετέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Κ), χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση καθώς και διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για διδασκαλία ή επιμόρφωση, μεταξύ του Π.Κ και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα στο Γραφείο Erasmus  (erasmus-plus@isc.tuc.gr) μέχρι και την Δευτέρα 6/2/2022. Σχετικές οδηγίες για τις επιλέξιμες  δραστηριότητες, για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και για την διαδικασία σύνταξης και υποβολής των προτάσεων περιέχονται σε σχετική ανακοίνωση την 19/1/2022.

    Στοιχεία ενημέρωσης και επικοινωνίας με το εν λόγω Πανεπιστήμιο περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία.

  Γραφείο Erasmus, Μάρκος Ντουκάκης (τηλ. 28210 37023)


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012