Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ.Κασούνη Νικολάου, Σχολή ΜΠΔ

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-01-2023 15:10 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 27/01/2023 10:30
  Λήξη: 27/01/2023 11:30

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο: Κασούνης Νικόλαος

  Αριθμός Μητρώου: 2014010158

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά: Πράσινες Κατασκευαστικές Τεχνολογίες

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  Επιβλέπων: Αριστομένης Αντωνιάδης

  Πρώτο Μέλος: Κατσαμάκη Αναστασία

  Δεύτερο Μέλος: Αλευράς Παναγιώτης

   

  Περίληψη

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

  Στην παρούσα εργασία έγινε βιβλιογραφική έρευνα πράσινων τεχνολογιών και μεθόδων που εστιάζουν τόσο στο κομμάτι της παραγωγής όσο και στην οργάνωση αυτής. Το πρώτο μεγάλο κομμάτι της έρευνας έχει να κάνει με τεχνολογίες παραγωγής οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με σύγχρονα μηχανήματα / εργαλειομηχανές αλλά βρίσκουν εφαρμογή και σε συμβατικό εξοπλισμό. Σε αυτό το κομμάτι εξετάζεται η μείωση της σπατάλης πρώτων υλών, ενέργειας και χρόνου κατά την παραγωγική διαδικασία. Στο δεύτερο μεγάλο κομμάτι αναλύονται μέθοδοι που έχουν να κάνουν με την οργάνωση μίας παραγωγικής διαδικασίας ώστε να θεωρηθεί πράσινη. Εδώ γίνεται αναφορά και ανάλυση μεθόδων που είτε χρησιμοποιούνται χρόνια στη βιομηχανία είτε πρόκειται για νέες προσεγγίσεις. Σε αυτό το κομμάτι βλέπουμε πως ο τρόπος που λειτουργεί το ανθρώπινο δυναμικό, η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, η τροφοδοσία από και προς την επιχείρηση, η άμεση και αποτελεσματική λύση προβλημάτων αποτελούν παράγοντες που είναι σε θέση να μειώσουν αισθητά το περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Άλλα κομμάτια στα οποία γίνεται αναφορά μέσα σε αυτή την έρευνα είναι η ανακύκλωση, τα νέα υλικά παραγωγής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), τα πλαίσια και οι νομοθεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η 4η βιομηχανική επανάσταση που ζούμε σήμερα (Industry 4.0)

   

  Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 27/01/2023

  Ώρα: 10:30

   

  Χώρος Εξέτασης

  Αίθουσα: Εξ αποστάσεως

  Ψηφιακή Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/84596447511?pwd=a0hkc081Vm1LNEJxWk9IL21zYkN0UT09 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012