Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Ελληνικής Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος ΚΕ ΕΛΚΕ 82527. 06-09-2022 09:51 06-09-2022 09:51
Σχολή ΜΠΔ_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2022-2023.. 05-09-2022 14:51 05-09-2022 14:51
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στη Σχολή ΑΡΜΗΧ το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-23. 02-09-2022 14:24 02-09-2022 14:24
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Πτυχιούχο Βιολόγο για τρεις (3) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82263. 01-09-2022 11:00 01-09-2022 11:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις διδασκόντων με σύμβαση για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και ορολογίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 29-07-2022 16:34 01-09-2022 09:05
Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδάσκοντος & εργαστηριακών βοηθών -Χειμ. Εξ.2022-23 31-08-2022 14:26 31-08-2022 14:26
Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης 30-08-2022 08:37 30-08-2022 08:37
Προκήρυξη τριών (3) νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στις Σχολές: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών , Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης 29-08-2022 14:13 29-08-2022 14:13
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ.πρωτ. 14194/01-07-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82095 26-08-2022 11:07 26-08-2022 11:07
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13402/2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82262 26-08-2022 09:49 26-08-2022 09:49
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ (ΑΡΜΗΧ και ΧΗΜΗΠΕΡ) στο Πολυτεχνείο Κρήτης 25-08-2022 12:03 25-08-2022 12:03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ Κ.Ε ΕΛΚΕ 82572. 22-08-2022 09:09 22-08-2022 09:09
Πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας ακ. έτους 2022-2023 05-08-2022 11:25 05-08-2022 11:25
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο/Ηλεκτρονικό Μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ ή Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών Π.Ε για τρείς (3) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82269. 05-08-2022 08:33 05-08-2022 08:33
Αποδοχή αιτήματος για μη σύναψη σύμβασης - αρ. πρωτ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4900/28-02-2022 - Κήρυξη διαδικασίας ως άγονης 04-08-2022 11:30 04-08-2022 11:30
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012