Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις διδασκόντων με σύμβαση για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 01-02-2023 10:43 22-02-2023 14:20
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ ΕΛΚΕ 20761/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΕ ΕΛΚΕ 82420. 21-02-2023 13:43 21-02-2023 13:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχ. Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82356. 20-02-2023 11:01 20-02-2023 11:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου για τέσσερις (4) μήνες για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ ΚΕ ΕΛΚΕ 82640. 15-02-2023 10:03 15-02-2023 10:03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή διδακτικού έργου στο επιστημονικό πεδίο "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας" στη Σχολή ΗΜΜΥ ΠΚ ΚΕ ΕΛΚΕ 82635. 14-02-2023 14:05 14-02-2023 14:05
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 26863/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ.Ε ΕΛΚΕ 82270. 10-02-2023 10:40 10-02-2023 10:40
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22651/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ.Ε ΕΛΚΕ 82659. 10-02-2023 09:59 10-02-2023 09:59
Σχολή ΑΡΜΗΧ_ Προκήρυξη Εντεταλμένων Διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-23 10-02-2023 09:10 10-02-2023 09:10
Σχολή ΑΡΜΗΧ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-23. 10-02-2023 08:44 10-02-2023 08:44
Προκήρυξη για Πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων (άρθρο 173 του Ν. 4957/2022) 09-02-2023 15:42 09-02-2023 15:42
Σχολή ΜΠΔ_Προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων Επίκουρων για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2022-2023 07-02-2023 13:18 07-02-2023 13:18
Σχολή ΜΠΔ_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2022-2023.. 07-02-2023 13:14 07-02-2023 13:14
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΕ ΕΛΚΕ 82398. 07-02-2023 11:36 07-02-2023 11:36
Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων Σχολή ΜΗΧΟΠ 07-02-2023 10:46 07-02-2023 10:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη εργαστηριακών και φροντιστηριακών αναγκών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2022-23 Σχολή ΜΗΧΟΠ 06-02-2023 09:14 06-02-2023 09:14
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012