Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13599/24-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82502 20-09-2022 14:57 20-09-2022 14:57
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή διδακτικού έργου του μαθήματος "Climate Change Impact Assessment IN PRACTICE" ΚΕ ΕΛΚΕ 82658. 20-09-2022 08:35 20-09-2022 08:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διδάκτορα για τη διδασκαλία του μαθήματος “Practical Data Science and Applications” Κ.Ε ΕΛΚΕ 82657. 19-09-2022 12:41 19-09-2022 12:41
Σχολή ΗΜΜΥ - Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 15-09-2022 14:18 15-09-2022 14:18
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση διδάκτορα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82324. 15-09-2022 11:14 15-09-2022 11:14
Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13703/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82601 14-09-2022 14:40 14-09-2022 14:40
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για έξι (6) μήνες με διπλωματούχο/πτυχιούχο Βιολόγο ή Γεωπόνο ή Μηχ. Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420. 14-09-2022 08:41 14-09-2022 08:41
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17426/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82269. 09-09-2022 10:17 09-09-2022 10:17
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15337/2022 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81999. 09-09-2022 08:47 09-09-2022 08:47
Σχολή ΗΜΜΥ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 09-09-2022 08:16 09-09-2022 08:16
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15238/2022 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420. 09-09-2022 07:31 09-09-2022 07:31
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15028/11-07-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82561. 08-09-2022 09:28 08-09-2022 09:28
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων θέσης Νο 2 της 14016/30-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82572 07-09-2022 12:35 07-09-2022 12:35
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης 06-09-2022 13:01 06-09-2022 13:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Ελληνικής Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος ΚΕ ΕΛΚΕ 82527. 06-09-2022 09:51 06-09-2022 09:51
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012