Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με διπλωματούχο/πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 81580. 28-11-2022 10:46 28-11-2022 10:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82398. 24-11-2022 12:55 24-11-2022 12:55
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών ή διπλωματούχο Μηχανικό Υπολογιστών ή πτυχιούχο Πληροφορικής ή πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών ΚΕ 82126. 23-11-2022 12:41 23-11-2022 12:41
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22619/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82095. 11-11-2022 14:02 11-11-2022 14:02
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18475/01-09-2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82263. 11-11-2022 11:32 11-11-2022 11:32
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20297/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81580. 08-11-2022 12:43 08-11-2022 12:43
Δημοσίευση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων μελών Ε.Δ.Ι.Π. στο Πολυτεχνείο Κρήτης (ΜΗΧΟΠ και ΧΗΜΗΠΕΡ) 07-11-2022 11:07 07-11-2022 11:07
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τεσσάρων συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485. 03-11-2022 12:26 03-11-2022 12:26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για έντεκα (11) μήνες με διπλωματούχο Μηχανικό Πληροφορικής ή Μηχανικό Παραγωγής και Δίοικησης ή πτυχιούχο Πληροφορικής ΠΕ Κ.Ε ΕΛΚΕ 82491. 02-11-2022 10:41 02-11-2022 10:41
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου Ο.Χ. Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού Κ.Ε. 82502 01-11-2022 14:46 01-11-2022 14:46
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20187/21-09-2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82083. 01-11-2022 13:35 01-11-2022 13:35
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17291/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82491. 01-11-2022 09:52 01-11-2022 09:52
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με Χημικό Μηχανικό/Μηχανικό Μεταλλείων Μεταλλουργό/Μηχανικό Ορυκτών Πόρων με διδακτορικό στην Υδρομεταλλουργία K.E. 82577 31-10-2022 15:28 31-10-2022 15:28
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20019/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82658. 25-10-2022 12:21 25-10-2022 12:21
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19773/15-09-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82324. 25-10-2022 09:44 25-10-2022 09:44
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012