Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82095. 13-10-2022 14:59 13-10-2022 14:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82601. 13-10-2022 08:47 13-10-2022 08:47
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19659/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420. 12-10-2022 12:02 12-10-2022 12:02
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19973/19-09-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82657. 07-10-2022 13:42 07-10-2022 13:42
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για παροχή διδακτικού έργου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82659 06-10-2022 13:02 06-10-2022 13:02
Σχολή ΗΜΜΥ - Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 04-10-2022 12:45 04-10-2022 12:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διπλωματούχο Μηχανικό ή πτυχιούχο Φυσικής ή Μαθηματικών ή Χημείας Κ.Ε ΕΛΚΕ 82324. 04-10-2022 08:30 04-10-2022 08:30
Απόσπασμα έγκρισης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20474/26-09-2022 πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19557/13-09-2022 ένστασης για την 2η θέση της με αρ. πρωτ. 14016/30-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 30-09-2022 14:57 30-09-2022 14:57
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για δώδεκα (12) μήνες με διπλωματούχο Γεωπόνο ή πτυχιούχο Οικονομολόγο Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420. 30-09-2022 08:40 30-09-2022 08:40
Σχολή ΑΡΜΗΧ: Πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας ακ. έτους 2022-2023 (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 17486/2022) Κ.Ε. 82635 29-09-2022 15:48 29-09-2022 15:48
2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στη Σχολή ΑΡΜΗΧ 27-09-2022 13:50 27-09-2022 13:50
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Νομικής για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82601. 27-09-2022 11:25 27-09-2022 11:25
Σχολή HMMY: Πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας ακ. έτους 2022-2023 (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 17486/2022) Κ.Ε. 82635 22-09-2022 15:07 26-09-2022 09:57
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13764/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82105 - θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 23-09-2022 15:28 23-09-2022 15:28
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16415/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82104. 23-09-2022 13:08 23-09-2022 13:08
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012