Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 14975/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ Κ.Ε. 82105 27-06-2022 15:03 29-06-2022 08:26
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ειδικότητας Ψυχολόγου Κ.Ε. 82105 (επαναληπτική της 19475/2020 πρόσκλησης Θέση Νο 1) 28-06-2022 10:43 28-06-2022 10:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485. 27-06-2022 09:56 28-06-2022 07:51
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με Π.Ε. Μηχανικών/Π.Ε. Οικονομικών/Π.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων K.E. 82601 27-06-2022 12:01 27-06-2022 12:01
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8370/2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81799 24-06-2022 11:28 24-06-2022 11:28
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μία (1) σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου με Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού Κ.Ε. 82502 24-06-2022 11:27 24-06-2022 11:27
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, για το χειμερινό εξάμηνο 2022-23, Σχολή ΜΗΧΟΠ 23-06-2022 12:55 23-06-2022 12:55
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8607/2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82601 22-06-2022 15:09 22-06-2022 15:09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με πτυχιούχο Βιολόγο ή Περιβαλλοντολόγο Π.Ε Κ.Ε ΕΛΚΕ 82262. 22-06-2022 09:29 22-06-2022 09:29
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 8713/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82601 22-06-2022 08:24 22-06-2022 08:24
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10818/16-05-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81880. 21-06-2022 13:12 21-06-2022 13:12
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4900/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82263. 21-06-2022 13:04 21-06-2022 13:04
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για έξι (6) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82516. 21-06-2022 12:37 21-06-2022 12:37
Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρόσληψης Συμβασιούχου - Σχολή ΗΜΜΥ 15-06-2022 14:20 15-06-2022 14:20
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8816/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82358 01-06-2022 14:35 01-06-2022 14:35
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012