Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανάδειξη νέας Διοίκησης 2022

Ανακοινώσεις για τις διαδικασίες ανάδειξης της νέας Διοίκησης βάσει του Ν.4957/2022

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Προσκλήσεις για Εξωτερικά Μέλη των Συμβουλίων Διοίκησης άλλων ΑΕΙ 14-09-2022 21:31 06-03-2023 08:56
Εκλογή Νέου Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων 06-01-2023 14:16 06-01-2023 14:16
Δημοσίευση ΦΕΚ Εκλογής Πρύτανη και Ορισμού Αντιπρυτάνεων του Πολυτεχνείου Κρήτης 06-01-2023 12:36 06-01-2023 12:36
Δημοσίευση ΦΕΚ Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 05-01-2023 11:07 05-01-2023 11:07
Νέος Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης ο Καθ. Μιχάλης Ζερβάκης 01-12-2022 19:40 01-12-2022 19:40
Ανοικτή, δημόσια ακρόαση υποψηφίων για το αξίωμα του Πρύτανη 27-11-2022 14:25 30-11-2022 14:23
Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης 26-11-2022 02:01 26-11-2022 02:13
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Αξίωμα του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης 11-11-2022 01:14 11-11-2022 01:14
Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 05-11-2022 00:32 05-11-2022 00:32
Αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 01-11-2022 20:23 01-11-2022 20:23
Υποψήφιοι για τις θέσεις εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης 27-10-2022 00:27 27-10-2022 00:27
Αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 24-10-2022 17:19 24-10-2022 17:19
Οδηγίες για την Εκλογική Διαδικασία ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης 22-10-2022 12:04 22-10-2022 12:04
Υπενθύμιση: Εκλογές εσωτερικών μελών του ΣΔ | Δευτέρα 24.10.2022, 09:00-15:00 22-10-2022 09:45 22-10-2022 09:45
Εκλογικός κατάλογος των μελών ΔΕΠ για τις εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 14-10-2022 20:34 21-10-2022 12:53
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012