Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ανταλλακτικού καλωδίου (τμήμα 1) και αναλωσίμων ανάλυσης της ποιότητας των υδάτων και λοιπών παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος (τμήμα 2), Κ.Ε.82200 25-05-2022 09:20 25-05-2022 09:20
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 24-05-2022 16:45 24-05-2022 16:45
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών επισκευής στοίβας κυψελών υδρογόνου Κ.Ε. 81680 20-05-2022 09:47 20-05-2022 09:47
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptops) Κ.Ε.52022 19-05-2022 14:17 19-05-2022 14:17
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Βιοεξανθρακώματος (Biochar) (m3), για τις ανάγκες της ΕΕ1 του έργου Κ.Ε.82420 19-05-2022 11:29 19-05-2022 11:29
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης μικροβιώματος μικροοργανισμών σε έδαφος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RESCHEDULE- Κ.Ε.82420 19-05-2022 11:20 19-05-2022 11:20
Ματαίωση Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης μικροβιώματος μικροοργανισμών σε έδαφος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RESCHEDULE - Κ.Ε.82420 19-05-2022 10:05 19-05-2022 10:05
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επιστημονικών Οργάνων-ΚΑΕ 7131 για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης 18-05-2022 12:08 18-05-2022 12:08
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την για την ανανέωση συνδρομών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης 18-05-2022 12:05 18-05-2022 12:05
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης μικροβιώματος μικροοργανισμών σε έδαφος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RESCHEDULE - Κ.Ε.82420 18-05-2022 10:14 18-05-2022 10:14
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και κήπων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 16-05-2022 16:02 16-05-2022 16:02
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξαρτημάτων κατασκευής πρωτότυπων ηλεκτρονικών πλακετών Κ.Ε.81455 16-05-2022 13:41 16-05-2022 13:41
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Βιοεξανθρακώματος (Biochar) (m3), για τις ανάγκες της ΕΕ1 του έργου Κ.Ε.82420 16-05-2022 12:16 16-05-2022 12:16
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξαρτημάτων κατασκευής πρωτότυπων ηλεκτρονικών πλακετών, στα αγωνιστικά οχήματα της ομάδας TUCer Κ.Ε.81455 12-05-2022 09:21 12-05-2022 09:21
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού Κ.Ε. 82189 10-05-2022 12:38 10-05-2022 12:38
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012