Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, για το χειμερινό εξάμηνο 2022-23, Σχολή ΜΗΧΟΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, για το χειμερινό εξάμηνο 2022-23, Σχολή ΜΗΧΟΠ

 • 1
 • Συντάχθηκε 23-06-2022 12:55 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 23-06-2022 12:59

  Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να αναθέσει Διδασκαλία / Φροντιστηριακό / Εργαστηριακό έργο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου-μερικής απασχόλησης για κάλυψη των αναγκών μαθημάτων που θα διδαχθούν στη Σχολή κατά το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23. Οι υποχρεώσεις των προσληφθέντων αφορούν είτε στην διδασκαλία μαθημάτων (Πίνακας Α) είτε στη διδασκαλία Φροντιστηριακών/Εργαστηριακών ασκήσεων στα πλαίσια των μαθημάτων (Πίνακας Β) καθώς και στην επικούρηση Διπλωματικών Εργασιών που θα εκπονηθούν στα Εργαστήρια.

  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματέα της Σχολής Ειρήνη Μαρεντάκη (διεύθυνση irini@tuc.gr) μέχρι τις 4/7/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00: Την επισυναπτόμενη αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα, τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

  Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012