Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Δημοσίευση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων μελών Ε.Δ.Ι.Π. στο Πολυτεχνείο Κρήτης (ΜΗΧΟΠ και ΧΗΜΗΠΕΡ)

 • 1
 • Συντάχθηκε 07-11-2022 11:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 07-11-2022 11:08

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037657, email: emarentaki@tuc.gr

  Μία (1) κενή οργανική θέση, (ΑΔΑ: 97ΚΓ469Β6Ν-ΔΓ3), κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ και στο γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Πρωτογενών και Δευτερογενών Ορυκτών Υλών»,

  και

   

  ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037781, email: tponiridou@tuc.gr

  Μία (1) κενή οργανική θέση, (ΑΔΑ: ΨΕΡΝ469Β6Ν-ΕΦ1), κατηγορίας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ και στο γνωστικό αντικείμενο «Υδροκλιματολογία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων»

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 08.12.2022

   

   

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012