Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια αέριου χρωματογράφου για ανάλυση βιοντίζελ στις 3-3-2010 11-02-2010 10:50 11-02-2010 10:50
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια ταπήτων στις 2-3-2010 11-02-2010 10:17 11-02-2010 10:17
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών σε Εργαστήρια, στις 24-2-2010 09-02-2010 11:56 09-02-2010 11:56
Tμήμα Προμηθειών - Ακύρωση διαγωνισμού διαχωριστικών με ημερομηνία 17-2-2010 09-02-2010 11:54 09-02-2010 11:54
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια 4 καμερών και ειδικού λογισμικού, στις 22-2-2010 05-02-2010 13:20 05-02-2010 13:20
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου στις 18-2-2010 05-02-2010 12:47 05-02-2010 12:47
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ηλιοπροστασίας (στόρια) στις 19-2-2010 05-02-2010 12:25 05-02-2010 12:25
Tμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την συντήρηση των κήπων και του πράσινου περιβ. χώρου, στις 23-2-2010 05-02-2010 11:48 05-02-2010 11:48
Tμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών στις 10-3-2010 02-02-2010 13:43 02-02-2010 13:43
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια οn line βάσεων δεδομένων στις 11-3-2010 02-02-2010 11:23 02-02-2010 11:23
Tμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την συντήρηση των κτιριακών και ΗΜ εγκαταστάσεων του ΠΚ, στις 12-2-2010 02-02-2010 11:15 02-02-2010 11:15
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας - ανάδειξη μισθωτή των τριών (3) κυλικείων 29-01-2010 14:21 29-01-2010 14:21
Tμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια μηχανής πολλαπλών ελέγχων αντοχής υλικών στις 9-3-2010 29-01-2010 13:04 29-01-2010 13:04
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών Εργαστηρίων, στις 17-2-2010 29-01-2010 12:05 29-01-2010 12:05
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για τον έλεγχο και συντήρηση των ΗΜ εγκαταστάσεων του βιολογικού καθ. στις 16-2-2010 29-01-2010 11:14 29-01-2010 11:14
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012