Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια δύο οργάνων μέτρησης των θαλάσσιων κυμάτων και ρευμάτων στις 7-1-2010 23-11-2009 10:15 23-11-2009 10:15
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την πραγματοποίηση των ταχυμεταφορών των εγγράφων του Ιδρύματος στις 8-12-2009 20-11-2009 13:34 20-11-2009 13:34
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια φορητού οργάνου μέτρησης μάζας λεπτών και χονδρών αιωρ. σωματιδίων στις 10-12-2009 20-11-2009 13:28 20-11-2009 13:28
ΕΛΚΕ - Διοικητικό Τμήμα - Διακήρυξη για την προμήθεια γεωδαιτικού δορυφορικού δέκτη EGNOS στις 23 Νοεμβρίου 2009. 09-11-2009 11:20 09-11-2009 11:20
Tμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια φορητής συσκ. άμεσου προσδ.υγρασίας και σύστ. συλλογής σκόνης στις 27-11-2009 06-11-2009 10:31 06-11-2009 10:31
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια εκπαιδευτικού συστήματος μέτρησης ροπών στις 20-11-2009 04-11-2009 13:25 04-11-2009 13:25
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια λογισμικού προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 19-11-2009 03-11-2009 08:56 03-11-2009 08:56
Tμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια επίπλων στις 7-12-2009 03-11-2009 07:19 03-11-2009 07:19
ΕΛΚΕ-Διοικητικό Τμήμα-Διακήρυξη για την ανάθεση εργασιών που αφορούν την διάνοιξη 8-10 γεωτρήσεων βάθους 5-30 m, στον Ασπρόπυργο Αττικής. 23-10-2009 13:03 23-10-2009 13:03
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την μεταφορά (μετακόμιση) εξοπλισμού στην Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, στις 22-10-2009 16-10-2009 13:28 16-10-2009 13:28
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων και δικτυακού εκτυπωτή, στις 26-11-2009 16-10-2009 11:29 16-10-2009 11:29
Tμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους, στις 24-11-2009 16-10-2009 10:33 16-10-2009 10:33
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια ενός φορητού οργάνου μέτρησης μάζας λεπτών και χονδρών αιωρούμενων σωματιδίων, στις 3-11-2009 15-10-2009 12:46 15-10-2009 12:46
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την πραγματοποίηση των ταχυμεταφορών των εγγράφων του Ιδρύματος, στις 30-10-2009 13-10-2009 07:33 13-10-2009 07:33
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την καθαριότητα των κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης, στις 9-12-2009 12-10-2009 10:27 12-10-2009 10:27
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012