Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο θέσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση έργου

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-07-2010 09:51 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 21-07-2010 09:54

  Στα πλαίσια της πράξης 01.72.22.01.02 «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πολυτεχνείου
  Κρήτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
  Μάθησης», «Άξονα Προτεραιότητας 1: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της
  κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος» με
  συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα απασχοληθούν με σύμβαση ανάθεσης
  έργου δύο (2) άτομα με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε το συνημμένο έγγραφο.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012