Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 στο Τμήμα ΗΜΜΥ

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-07-2010 12:08 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 στο Τμήμα ΗΜΜΥ.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος (secretary@ece.tuc.gr) έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2010.

  Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία ΗΜΜΥ.  Πολυτεχνείο Κρήτης
  Τμήμα ΗΜΜΥ - Γραμματεία
  Τηλ. 28210-37218, 28210-37358
  Fax 28210-37542
  E-mail: secretary<στο>ece.tuc[dot]gr

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012