Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων Π.Κ. Διαδικτυακή ενημέρωση – συζήτηση με θέμα υιοθέτηση μέτρων κατά της βίας και παρενόχλησης στο εργασιακό χώρο (ν. 4808/2021)

 • 1
 • Συντάχθηκε 20-07-2022 09:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 21-07-2022 11:57

  Στις 19/6/2021 ψηφίστηκε ο νέος εργασιακός νόμος (ν.4808/2021) ο οποίος περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις όσον αφορά στα εργασιακά δικαιώματα με διατάξεις που αφορούν τόσο στο Ατομικό όσο και στο Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο.

  Αρχικά κύρωσε την σύμβαση 190/2019 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και την ενσωμάτωσε στην Ελληνική έννομη τάξη με τα άρθρα 1 έως 23 του νόμου.

  Πρόκειται για την υιοθέτηση μέτρων κατά της βίας και παρενόχλησης στο εργασιακό χώρο με την διεύρυνση του πεδίου απαγορευμένων συμπεριφορών εισάγοντας σε αυτές και την ψυχολογική βία (mobbing) διευρύνοντας επίσης τον κύκλο των προστατευόμενων προσώπων.

  Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο ως προς τους εργαζόμενους και απασχολούμενους στον δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ανεξάρτητα από το καθεστώς τους, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 έως και 8, 13, 14, 15 και αναλογικά το άρθρο 12.

  Με βάση τα παραπάνω την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 και ώρα 12.00 ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνει διαδικτυακή ενημέρωση – συζήτηση μέσω της πλατφόρμας zoom του πολυτεχνείου Κρήτης, με θέμα

  ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 190 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

  ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο έγκριτος νομικός κος Τζανάκης Γρηγόριος ο οποίος θα αναπτύξει το παραπάνω θέμα και η ψυχολόγος κα Βασιλική Ψαράκη.

  Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Αντιπρύτανης Διοικητικών και Ακαδημαϊκών υποθέσεων του ιδρύματος κος Μιχαήλ Λαγουδάκης.

  Τον συντονισμό της όλης εκδήλωσης θα έχει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του Πολυτεχνείου Κρήτης κος Καπετανάκης Γεώργιος.

  Για να παρακολουθήσετε την ενημέρωση μπορείτε να συνδεθείτε στον ηλεκτρονική διεύθυνση

  https://tuc-gr.zoom.us/j/93021081673?pwd=d3JBMTFOQXhaT1RvY3dNSUhodHdBZz09 

  Μετά το πέρας της ομιλίας θα ακολουθήσει συζήτηση.

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012