Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις διδασκόντων με σύμβαση για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και ορολογίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις διδασκόντων με σύμβαση για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και ορολογίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-07-2022 16:34 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Απόφαση

  της 599ης/29.07.2022 Συνεδρίασης της Συγκλήτου

   

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις διδασκόντων με σύμβαση για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και ορολογίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

   

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, δύο (2) διδάσκοντες Αγγλικής γλώσσας.

  Oι διδάσκοντες/διδάσκουσες θα διδάξουν τα σχετικά μαθήματα στις Σχολές ΗΜΜΥ και ΜΗΧΟΠ (8 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα για κάθε διδάσκοντα/διδάσκουσα) και θα πρέπει να καλύπτουν και τουλάχιστον δύο (2) ώρες γραφείου στο Γλωσσικό Κέντρο την εβδομάδα έκαστος/η.

  Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να έχουν:

  • Πτυχίο στην Αγγλική γλώσσα και φιλολογία
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Αγγλική Φιλολογία ή στην εκπαίδευση ξένων γλωσσών ή στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Εκπαιδευτική εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική ορολογία
  • Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία της Αγγλικής γλώσσας με τη χρήση πλατφόρμας εξ αποστάσεως μάθησης Moodle

   

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μόνο ηλεκτρονικά στο Πρωτόκολλο του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση protocol@tuc.gr έως την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022  και ώρα 13:00 τα εξής δικαιολογητικά:

   • Αίτηση
   • Βιογραφικό σημείωμα
   • Αντίγραφα των τίτλων σπουδών 
   • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας τους 
     

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το Γλωσσικό Κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης στα τηλέφωνα +30-28210-37338 και 37315 και στο e-mail  mckay@isc.tuc.gr

   


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 01-09-2022 09:05 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Επισυνάπτεται η απόφαση της έκτακτης 600ης/31.08.2022 Συνεδρίασης της Συγκλήτου

  για την αξιολόγηση των αιτήσεων για τις δύο θέσεις διδασκόντων με σύμβαση, για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και ορολογίας στις Σχολές ΗΜΜΥ και ΜΗΧΟΠ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαίκού έτους 2022-2023.

   

  Από τη Γραμματεία Συγκλήτου

  Χαβρέ Δήμητρα


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012