Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Τουρλίδα Βασιλείου κ.Σιγάλα Κωνσταντίνου - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-12-2022 13:48 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Γ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
  Έναρξη: 07/12/2022 13:00
  Λήξη: 07/12/2022 14:00

  Ονοματεπώνυμο:Βασίλειος Τουρλίδας Σιγάλας Κωνσταντίνος


  Τίτλος:Αστικές Μηχανές | Συναρμογές ετερογενών συστημάτων στην περιοχή της Νέας Χώρας με άξονα την πρώην σαπωνοποιία Πρέβε.

  Title:Urban Machines | Assemblages of heterogeneous systems in the area of Nea Chora centered on the former soap factory Preve.

  Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022, 13.00 μ.μ.
  Σχεδιαστήριο 2ου έτους

  Εξεταστική Επιτροπή

      
  Καθηγητής :Νικόλαος Σκουτέλης επιβλέπων)    
  Αναπληρωτής Καθηγητής :Τζομπανάκης Αλέξιος(επιβλέπων)    
  Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια: Χατζησάββα Δήμητρα      
  Επίκουρος καθηγητής:Τέσσας Χρήστος

  Περίληψη

  Η μηχανή είναι μια ομαδοποίηση εγγύτητας μεταξύ αλληλεξαρτώμενων αλλά ετερογενών όρων.
  Η Νέα Χώρα, περιοχή με σύνθετο αστικό ιστό, με έλλειψη συνεκτικότητας και επαρκών συνδέσεων μεταξύ των τμημάτων της, αποτελεί πεδίο για την εγκατάσταση μηχανών σε κομβικά σημεία —μηχανών, που θα δημιουργούν ολοένα και στενότερες συνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων.
  Η μελέτη εστιάζει στις επεμβάσεις, εντός και γύρω από την πρώην σαπωνοποιία Πρέβε, θεωρούμενη ως το σημείο συνάντησης διαφορετικών αστικών συνθηκών. Η ανομοιογένεια των ετερόκλιτων φάσεων κατασκευής του συγκροτήματος διατηρείται και αμβλύνεται με τη σύνθεση δομών/ μηχανισμών. Ταυτόχρονα, η τμηματοποίηση των χώρων με βάση την απόλυτη χρήση που κάποτε είχαν αναιρείται, για την δημιουργία ενός συνεχούς δημόσιου κτηρίου με πολλαπλές συνδέσεις, προσβάσιμο σε όλους. Το εργοστάσιο ως ένα κλειστό σύστημα, το οποίο μέσω μιας σειριακής διαδικασίας παράγει ομοιογενή προϊόντα και αποτελέσματα, αποσαθρώνεται για να μετατραπεί σε τμήμα ενός ευρύτερου συνόλου. Μετασχηματίζεται σε ένα πέρασμα που διατρυπάται από πολλαπλές ροές και όπου λαμβάνει χώρα μια δυναμική διαδικασία παραγωγής πολυπλοκότητας και διαφοράς.
    • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012