Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για τον Διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια καθισμάτων με έδρανο γραφής στις 24-8-2009

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-06-2009 13:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Επαναπροκήρυξη Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων με έδρανο γραφής σε δύο αμφιθέατρα του υπό ανέγερση Συμπληρωματικού κτιρίου για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίικησης του Ιδρύματος στις 24 Αυγούστου 2009.
  Επισυνάπτονται και τα σχετικά Σχέδια

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012